Artikkelit Menu Sulje

Yrittäjä liittyi MoViE-tiimiin

Entrepreneuer in Residence -mallissa yrittäjä tarjoaa tutkijayhteisölle kaupallista osaamista ja tuotekehitysapua valmistellen samalla tulevaa yrittäjyyttään kaupallistettavan tuotteen parissa.

Yrittäjä liittyi MoViE-tiimiin

Kuinka yhdistää kaupallisuus akateemiseen tutkimukseen ja siitä kumpuaviin innovaatioihin niin, että työn tulokset näkyvät tieteellisten julkaisujen lisäksi myös kassavirtana? Yksi ratkaisu ongelmaan on kasvatustieteen laitoksella meneillään oleva Entrepreneuer in Residence -kokeilu, jossa yrittäjä liittyy osaksi tutkijayhteisöä.

USA:n kampuksilla laajasti käytössä olevan mallin ideana on yhdistää tutkijat ja kaupallinen osaaminen. Työskentely osana tutkijayhteisöä auttaa yrittäjää ymmärtämään syvällisemmin kehitettävän tuotteen ominaisuuksia ja vahvuuksia. Samalla hän toimii tutkijoiden sparraajana tarjoten kaupallisesti olennaisia näkökulmia tutkimuksen tueksi.

Yrittäjä Joni AlWindi liittyi MoViE-tiimiin vuoden 2014 lopussa. Hänen haluaa tartuttaa yliopistomaailmaan startup-maailmasta tuttua toimintatapaa, jossa tuotetta testataan ja kehitetään alusta saakka yhdessä kuluttajien kanssa.

”Fokukseni on asiakas- ja käyttökokemuksen hiomisessa. Vastaan palvelun testaamisesta ja tarjoan näkemystäni siitä, mitä käyttäjät haluavat ja millaiset asiat toimivat käytännössä. Tämä vaihe on puuttunut täysin monista akateemisista projekteista. On yllättävää, että niissä on aiemmin päästy näinkin pitkälle.”

Yrittäjäksi ilman alkuriskiä

Valmistuttuaan kauppatieteiden maisteriksi AlWindi tiesi heti haluavansa työskennellä koulutuksen edistäjänä. Haettuaan kolme vuotta rahoitusta omalle tutkimushankkeelleen Kolumbiassa vuoden 2008 globaalisen finanssikriisin jälkeen, AlWindi luopui ajatuksestaan työskennellä tutkijana. Samalla hän oivalsi voivansa saavuttaa tavoitteensa paremmin
koulutusalan yrittäjän roolissa.

Oman ICT- ja koulutusfirman aloittaminen Suomessa johti kiinnostaviin verkostoihin ja tapahtumiin muun muassa Finpron vetämän Future Learning Finlandin kautta. Ratkaiseva käänne oli HIS:n Solveig Roschierin tapaaminen. Siitä alkunsa saaneen MoViE-yhteistyön myötä AlWindillä on nyt erinomainen mahdollisuus hyödyntää kaupallista osaamistaan pedagogian ja digitaalisen tarinankerronnan maailmassa huippuluokan tutkimuksen parissa.

MoViEn kaupallistamiseen tähtäävää projektia rahoitetaan kesäkuuhun saakka Tekesin TUTL-rahoituksella, mikä antaa AlWindille aikaa valmistella yrityspohjaa ilman akuuttia taloudellista riskiä.

Keväällä käynnistyvässä kolmen kuukauden pilottijaksossa MoViEta päästään testaamaan opetusympäristössä kaupallistamista ajatellen. Konsepti on herättänyt runsaasti kiinnostusta, sillä sen avulla oppilaslähtöistä opetusta on mahdollista järjestää uudella tavalla.

 ”MoViEn lähtökohtana on lasten maailma, johon tuodaan kouluaiheita – ei toisinpäin. Rajaton oppimisympäristö ei ole sidottu koululuokkaan ja oppiminen tapahtuu itse tekemällä”, AlWindi sanoo.

Tuotteen kilpailijat löytyvät tulevaisuudessa App Storen sovellutuksista, sillä peliyritykset ovat menossa kovaa vauhtia koulutusmaailmaan. Yleensä niissä ei kuitenkaan ole yliopiston tarjoamaa pedagogista osaamista, jonka mukaan ottaminen luo alalle lupaavia tulevaisuudennäkymiä.

”Kaupallinen näkökulma on tervetullutta”

AlWindi uskoo, että ilman Entrepreneuer in Residence -mallia tai vastaavaa moni lupaava projekti kuolisi heti tutkimusrahoituksen loppuessa. Samalla hukkaan valuisi paljon hyvää potentiaalia ja ideoita.

Tutkijoiden ja yrittäjän yhteistyö vaatii monipuolista kunnioitusta ja yhteisen kielen löytämistä. Kasvatustieteen laitoksella yhteistyö on sujunut jouhevasti ja molemmat osapuolet ovat kokeneet saavansa paljon yhteisestä tekemisestä.

"Joni on tuonut tutkijaporukkaamme uudenlaista yrittäjänäkökulmaa. Tuotteen tai osaamisen myyminen ja markkinointi kaupallisessa mielessä ei ollut meille kasvatustieteilijöille kovinkaan tuttua entuudestaan”, sanoo tutkija Kirsi Viitanen.

AlWindi ja tutkijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä esimerkiksi MoViEn markkinointimateriaalien valmistelussa. Muun markkinoinnin ohessa laadukkaat materiaalit ovat hyödyksi tutkimuksessa tarvittavien käyttäjäryhmien löytämisessä.

”Olemme oppineet erottelemaan palvelun vahvuuksia ja korostamaan niitä markkinoinnissa. Samalla olemme saaneet hyödyllisiä vinkkejä siihen, kuinka puhua asioista jotka ovat vielä kehitysvaiheessa, ilman että tuote kuulostaa puutteelliselta tai asiakkaan kiinnostus tuotetta kohtaan vähenee”, tutkija Anne Kuokkanen jatkaa.

Tutustu MoViE-palveluun: http://cicero-movie.edu.helsinki.fi

Tutkijoille