Artikkelit Menu Sulje
12.01.2014 |

Miksi kaupallistaa?

Tutkimuksen kaupallistaminen tuo rahaa tutkimukselle ja hyötyä maailmalle.

 Miksi kaupallistaa?

Mitä hyötyä kaupallistamisesta sitten on? Eikö olisi parempi vain julkaista tulokset? Mihin joudun sitoutumaan, jos haluan kaupallistaa ideani tai keksintöni?

Ajatus tutkimuksen kaupallistamisesta herättää monenlaisia kysymyksiä. Usein myös tutkimustulosten julkaisu ja kaupallistaminen asetetaan vastakkain ikään kuin ne olisivat toisensa pois sulkevia vaihtoehtoja. Tosiasiassa tulosten oikea-aikainen julkistaminen tukee kaupallistamista, samalla kun kaupallistamisen toimenpiteet puolestaan lisäävät tulosten painoarvoa ja merkittävyyttä. Molemmista on runsaasti hyötyä erityisesti kansainvälistä rahoitusta haettaessa.

Kaupallistamisen pohjana olevat tutkimustulokset ovat julkaisuvapaita heti kun immateriaalioikeuksien suojaamiseksi tehtävä patenttihakemus on toimitettu patenttiviranomaiselle. Parhaiten ajoitus onnistuu, kun keskustelet ideastasi kanssamme mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, mieluiten jo hyvissä ajoin ennen kun tarjoat artikkeliasi julkaistavaksi.

KEKSINNÖSTÄ HYÖTYY VAIN KÄYTÖSSÄ

Yliopistojen tuloksia mitataan yhä enemmän myös patenttien määrällä. Koska yliopistotutkimuksen tarkoituksena on tuottaa tietoa ja ratkaisuja ihmiskunnan hyödyksi, on tulosten oltava helposti hyödynnettävissä sen sijaan, että ne jäisivät vain pienen akateemisen piirin tiedoksi.

Elokuun puoliväliin mennessä HIS on saanut 57 keksintöilmoitusta, mikä on yhtä paljon kuin koko viime vuonna 2014 yhteensä. Keksintöilmoitusten määrä on siis hyvässä kasvussa. Patenttihakemuksia jätettiin vuonna 2014 yhteensä 14.

Kaupallistamisprosessin tavoitteena on tutkia keksinnön käyttömahdollisuuksia eri toimialueilla.

Sen lisäksi, että keksintösi toimisi itsenäisenä oivalluksena, se voi tarjota puuttuvan palan jossain toisaalla kehitettyyn teknologiaan, lääkkeeseen tai sovellukseen ja viedä alaa suuren harppauksen eteenpäin. Tästäkin syystä keksinnöstä kannattaa aina ilmoittaa.

MIKÄ ON KEKSINTÖ?

Kun oivalluksesi saa kollegasi pohtimaan, mikseivät he keksineet samaa itse, olet todennäköisesti löytänyt jotain merkittävää. Keksintösäätiön määritelmän mukaan ”keksintö esittää ongelmaan uuden ja yllättävän, käytäntöön sovellettavissa olevan ratkaisun”.

Keksintösi voi olla uusi valmiste, palvelu, menetelmä tai näiden yhdistelmä. Se voi olla parannus olemassa olevaan tuotteeseen, palveluun tai menetelmään tai se voi soveltaa jo vakiintunutta tekniikkaa uudella tavalla. Olennaista keksinnössä on, että se on mahdollista toteuttaa, ja että sen tarjoamalle ratkaisulle on olemassa selkeä tarve ja kysyntää.

Voit arvioida ideasi uutuusarvoa vertaamalla sitä jo julkistettuihin patentteihin ja patenttihakemuksiin eri patenttitietokannoissa. Vapaasti käytettäviä tietokantoja löytyy muun muassa osoitteista: www.prh.fi, www.uspto.gov tai www.espacenet.com.

MUIDEN INNOVAATIOIDEN KAUPALLISTAMINEN

Onko sinulla idea siitä, miten tutkimustasi voisi käyttää yhteiskunnan hyväksi, mutta kyseessä ei ole varsinainen keksintö? Kaupallistaminen voi tällöinkin olla mahdollista.

Tietyntyyppiset keksinnöt, kuten tutkimusvälineet ja –menetelmät, eivät välttämättä vaadi patenttisuojausta kaupallistettaessa. Tällaisia keksintöjä ovat esimerkiksi solulinjat, vasta-aineet ja proteiinit, sekä tutkimusmenetelmät. 

ILMOITA INNOVAATIOSTASI VIIPYMÄTTÄ

Kun uskot tehneesi kaupallistamiskelpoisen keksinnön, idean tai tutkimusvälineen kannattaa siitä ilmoittaa meille mahdollisimman pian ilmoituslomakkeella. Yliopiston henkilöstöä velvoittaa ilmoittamiseen myös korkeakoulukeksintölaki, mutta erityisesti keksintöilmoituksen tekeminen kannattaa siksi, että saat keksinnöllesi sen ansaitseman asianmukaisen käsittelyn ja huomion.

Mikäli innovaatiosi todetaan kaupallisesti kiinnostavaksi ja suojattavissa olevaksi, sitä aletaan valmistella kaupallisesti. Prosessin vaiheisiin kuuluvat muun muassa potentiaalisten asiakkaiden ja markkinoiden kartoittaminen, mikä voi johtaa uuden yrityksen perustamiseen tai lisensointiin.

Prosessin tavoitteena on edistää innovaation muokkaamista markkinoiden vaatimaan muotoon. Koska yliopisto ottaa vastuun kaupallistamisen rahoittamisesta, kannattaa ainutlaatuinen mahdollisuus ehdottomasti hyödyntää.

Keksinnön oikeudet ja suojaus ›