Artikkelit Menu Sulje
14.10.2016 |

Kaupallistamisen rahoittaminen

Merkittävimmät oivallukset syntyvät usein pitkän tähtäimen perustutkimuksesta. Koska oivallusten kaupallinen arvo määrittyy siitä, kuinka hyvin ne vastaavat markkinoiden kysyntään, on vuorovaikutus yritysten ja muiden toimijoiden kanssa tärkeää. Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse tehdä itse, sillä tässä voimme olla suureksi avuksi.

Kaupallistamisen rahoittaminen

Viime syksyn TUTL-haussa valmisteluprosessiimme osallistui neljä tutkijaryhmää, jotka kaikki saivat rahoituksen projekteilleen. Myös aiempina vuosina valmisteluprosessin kautta hakemuksensa jättäneiden tulokset ovat olleet muihin verrattuna erinomaisia.

RAHOITUS VAATII KAUPALLISTAMISEN VALMISTELUA

Kaupallistamisen valmisteluvaiheessa keksintöä on usein täydennettävä kaupallisia tavoitteita palvelevalla lisätutkimuksella ja testauksella. Tekesin kaksi kertaa vuodessa järjestämä Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa -haku (TUTL) tarjoaa kaupallistamisen valmistelurahoitusta akateemisesta tutkimuksesta saatujen tulosten kääntämiseksi kaupalliseen muotoon.

TUTL-prosessin tavoitteisiin kuuluu idean tai keksinnön kohdemarkkinoiden selvittäminen ja sen kaupallisen toimivuuden todentaminen esimerkiksi prototyypin tai pilotin avulla. Moniin muihin rahoitusmuotoihin verrattuna TUTL-rahoitus mahdollistaa keksinnön tai idean soveltuvuuden ja kiinnostavuuden testaamisen varsin riskittömästi yritysmaailman kontekstissa ennen kuin tuote tai palvelu saa lopullisen muotonsa.

RAHOITUKSEN SAAMISEN EDELLYTYKSET

TUTL-rahoitusta voidaan myöntää jaksottaisesti 1–2 vuodeksi, mikä riittää yleensä kaupallistamiseen tähtäävien tukitoimenpiteiden ja niitä seuraavan toimintasuunnitelman tekemiseen. Erityisen vaativien projektien kohdalla tukea voidaan pidentää jatkorahoituksella määräajan päätyttyä.

Rahoituksen myöntämisen edellytyksenä on, että vähintään 40 % rahoituksesta käytetään tutkimuksen kaupallistamisen valmisteluun. Tekes maksaa tuesta 70 %, loput 30 % tulee kyseistä tutkimusalaa edustavalta laitokselta Helsingin yliopistosta.

ILMOITTAUDU MUKAAN VALMISTELUPROSESSIIN

Toimimme TUTL-rahoituksen haussa Tekesin kumppanina ja Helsingin yliopistosta tulleiden ilmoittautumisten vastaanottajana yhdessä Tutkimuksen toimialan kanssa. Hakeminen tapahtuu järjestämämme valmisteluprosessin kautta. Sen tavoitteena on lisätä rahoituksen saamisen todennäköisyyttä muokkaamalla hakemukset yhdessä Tekesin vaatimusten mukaisiksi. Tarjoamme apuamme myös hankkeen valmistelussa ja keksinnön tai idean esittelyssä Tekesille.

Henkilökohtaisen sparrauksen lisäksi valmisteluun kuuluu kaksi myyntipuheen harjoittelutilaisuutta. Jälkimmäisessä esityksiä kommentoi myös Tekesin edustaja, jonka arvion pohjalta hakemus voidaan vielä hioa lopulliseen muotoonsa. Valmisteluprosessin myötä mahdollisuudet rahoituksen saamiseen paranevat merkittävästi.

HAKUAJAT

Tekesin TUTL-tutkimuksesta uutta tietoa ja liiketoimintaa-haku sulkeutuu 14.9.2017. Ohessa tärkeitä päivämääriä HY:n sisäiseen prosessiin:

- TUTL-lomake tulee lähettää osoitteeseen keksintoilmoitus@helsinki.fi 16.6.2017 mennessä.

- Sisäinen ja Tekesin edustajille pidettävä myyntipuhetilaisuus järjestetään elokuussa 2017. Tilaisuuksien pitopaikkana toimii HISn uudet toimitilat osoitteessa Vuorikatu 7 (Kaisa-talon 4. krs.), 00100 Helsinki.

- Lomakkeet ja lisätietoa löytyy Flammasta https://flamma.helsinki.fi/fi/tekes/HY295656.

- HIS:n tiimi auttaa tutkijoita hakemuksen valmistelussa.

 

Tutustu Tekesin hakuohjeisiin ›

Kaupallistamisprosessin vaiheet ›